Västerås Maskinstation AB

Vi sysslar med växtodling och entreprenadverksamhet i lantbrukssektorn. På vintern snöröjer vi och sandar.

Pressning & inplastning

Tröskning

Snöröjning

Läs mer

Sådd

Jordbearbetning

Vallskörd

Kontakta oss

Anders Johansson
Email: vasterasmaskinstation@telia.com
Tel: 070-699 36 66